Werk   作品

Tekening 

Schetsen  打草稿

Affiches   海报

Etsen     图画

Schetspapier  草纸

Tekenpapier   画纸

Formaat      规格  fotmaat A3 A4

Potlood      铅笔

Kleurpotlood  彩笔

Borstel       刷子

Kwast        画笔

Verf          颜料

Meetlat       尺子

Schaar        剪刀

Snijmes,snijmesje 美工刀

Lijmstick      胶棒

Beker        涮笔的水杯

Gom         橡皮

Stilleven      静态 、静物

Aquarel       水彩

Stof          材料

Aquarelverf   水彩颜料

Aquarelpapier  水彩纸

Houtskool     木炭

Kunst                艺术

De schone kunst       美术

Kunstwerk            艺术作品

Kunstnaar /kunstenares  艺术家

Artistiek/kunstzinnig     艺术上的

Schilderen             绘画

Schilderkunst/schilderij  

Schilder                画家

Penseel                画笔

Atelier                  画室

Portret                  肖像

Zelfportret               自画像

Tekenen                 画画

Tekenaar/tekenares        绘画者

Ontwerpen               设计

Mode ontwerpen/modenatie 服装设计

Ontwerper                设计者

Tentoonstellen/exposeren    展览

Een permanente tentoonstelling  长期展览

Een tijdelijk tentoonstelling   短期展览

Galerie                    画廊

Verzameling/portfolio        作品集

Bezoek/bezichtiging          看画

Stijl                        风格

Romaanse stijl               罗马风格

Gotische stijl                 哥特风格

Beeldhouwen                雕塑

Creeren                     创造

Creatief                    有创造性的

Creativiteit                   创造性

Realiseren                   实现

Symbool                    符号

Illustratie                    解释

Iets illustreren                解释

Thema                      主题

Inhoud                      内容

Vorm                       形式

Ontwikkelen                 发展

Hoofddeel                   主要部分

Tekst                       文字/文章

Tekstverklaring               文字解释

Verklaren /uitleggen            解释

Samenvatting                  总结

Samenvatten                   总结

Opsommen                    列举

Vergelijken                     比较